Evrensel sabitler

PDFYazdıre-Posta

İSİM SİMGE DEĞER
Boşluğun karakteristik empedansı Zo 376,730313461 ?
Boşluğun permeabilitesi µo 4? × 10-7 N / A2

12,566370614 × 10-7 N / A2

Boşluğun permitivitesi (1 / µoc2) ?o 8,854187817 × 10-12 F / m
Dirac sabiti ? , (h bar) 1,054571596 × 10-34 J s

6,58211889 × 10-16 eV s

Elektrik sabiti ?o 8,854187817 × 10-12 F / m
Fermi sabiti   1,4 × 10-50 J / m3
Manyetik sabit µo 4? × 10-7 N / A2

12,566370614 × 10-7 N / A2

Planck kütlesi {(?c / G)1/2} mP 2,17644 × 10-8 kg

1,22892 x 1019 GeV

Planck sabiti (h) h 6,62606896 × 10-34 J s

4,13566733 x 10-15 eV s

Planck sabiti (h / 2?) ? , (h bar) 1,054571628 × 10-34 J s

6,58211889 × 10-16 eV s

Planck uzunluğu {? / mPc = (?G / c3)1/2} lP 1,616252 × 10-35 m
 
Planck zamanı {lP / c = (?G / c5)1/2} tP 5,39124 × 10-44 s

Etiketler:
Salı, 17 Ağustos 2010 01:51
 

Atomaltı sabitler

PDFYazdıre-Posta

İSİM SİMGE DEĞER
Bohr çapı ao 5,291772083 × 10-11 m
Döteron-elektron istirahat kütle oranı md / me 3670,483014
Döteron-elektron manyetik moment oranı µd / µe 0,4664345460 × 10-3
Döteron-proton istirahat kütle oranı md / mp 1,999007496
Döteron-proton manyetik moment oranı µd / µp 0,3070122035
Döteronun istirahat kütlesi md 3,3435860 × 10-27 kg

2,013553214 u

1875,61339 MeV / c2

Döteronun manyetik momenti µd 0,43307375 × 10-26 J / T

0,4669754479 × 10-3 µB

0,857438230 µN

Döteronun molar kütlesi Md 2,013553214 u
Elektron-? kütle oranı me / m? 1,3709335611 × 10-4
Elektron-döteron kütle oranı me / md 2,7244371170 × 10-4
Elektron-döteron manyetik moment oranı µe / µd -2143.923498
Elektron-heliyon (kalkanlı) manyetik moment oranı (gaz, küre, 25 °C) µe / µ'h 864,058255
Elektron-müon kütle oranı me / mµ 4,83633210 × 10-3
Elektron-müon manyetik moment oranı µe / µµ 206,7669720
Elektron-nötron kütle oranı me / mn 5,438673462 × 10-4
Elektron-nötron manyetik moment oranı µe / µn 960,92050
Elektron-proton kütle oranı me / mp 5,446170232 × 10-4
Elektron-proton manyetik moment oranı µe / µp -658,2106875
Elektron-proton (kalkanlı) manyetik moment oranı (H2O, küre, 25 °C) µe / µ'p -658,2275954
Elektron-tau kütle oranı me / m? 2,87555 × 10-4
Elektron şarjı e ,  e / h 1,602176462 × 10-19 C

2,417989491 × 1014 A / J

Elektronun Compton dalga boyu ?c 2,426310215 × 10-12 m
Elektronun g-faktörü ge -2,0023193043737
Elektronun jiromanyetik (manyetojirik) oranı ?e ,  ?e / 2? 1.760859794 × 1011 / s T

28024.9540 MHz / T

Elektronun kütlesi me 9,10938215 × 10-31 kg

5,485799110 × 10-4 u

0,510998902 MeV

Elektronun manyetik moment anomalisi ae 1,1596521869 × 10-3
Elektronun manyetik momenti µe ,  µe / µ,  µe / µN -928,476362 × 10-26 J / T

-1,0011596521869

-1838,2819660

Elektronun molar kütlesi M(e),  Me 5,485799110 × 10-7 kg / mol
Elektronun şarj-kütle bölümü -e / me -1,758820174 × 1011 C / kg
Hartree enerjisi Eh 4,35974417 × 10-18 J

27,2113845 eV

2625,5 kJ / mol

627,509391 kcal / mol

2 Rydberg

Hassas yapı sabiti ? 7,297352533 × 10-3
Klasik elektron çapı re 2,817940285 × 10-15 m
Müon-elektron kütle oranı mµ / me 206,7682657
Müon-nötron kütle oranı mµ / mn 0,1124545079
Müon-proton kütle oranı mµ / mp 0,1126095173
Müon-proton manyetik moment oranı µµ / µp -3,18334539
Müon-tau kütle oranı mµ / m? 5,94572 × 10-2
Müonun Compton dalga boyu ?C 11,73444197 × 10-15 m
Müonun g-faktörü gµ -2,0023318320
Müonun kütlesi mµ 1,88353109 × 10-28 kg

0,1134289168 u

105,6583568 MeV

Müonun manyetik moment anomalisi aµ 1,16591602 × 10-3
Müonun manyetik momenti µµ  ,  µµ / µ,  µµ / µN -4,49044813 × 10-26 J / T

-4,84197085 × 10-3

-8,89059770

Müonun molar kütlesi M(µ) ,  Mµ 0,1134289168 × 10-3 kg / mol
Nötron-elektron kütle oranı mn / me 1,8386836550
Nötron-elektron manyetik moment oranı µn / µe 1,04066882 × 10-3
Nötron-müon kütle oranı mn / mµ 8,89248478
Nötron-proton kütle oranı mn / mp 1,00137841887
Nötron-proton manyetik moment oranı µn / µp -0,68497934
Nötron-proton (kalkanlı) manyetik moment oranı (H2O, küre, 25 °C) µn / µ'p -0,68499694
Nötron-tau kütle oranı mn / m? 0,528722
Nötronun Compton dalga boyu (h / mnc) ?C,n 1,319590898 × 10-15 m
Nötronun g-faktörü (2µn / µN) gn -3,82608545
Nötronun jiromanyetik (manyetojirik) oranı (2|µn| / ?) ?,  ?n / 2? 1,83247188 × 108 / s T

29,1646958 MHz / T

Nötronun kütlesi mn 1,67492716 × 10-27 kg

1,00866491578 u

1,50534946 × 10-10 J

Nötronun manyetik momenti µn  ,  µn / µ,  µn / µN -0,96623640 × 10-26 J / T

-1,04187563 × 10-3

-1,91304272

Nötronun molar kütlesi (NAmn) M(n) ,  Mn 1,00866491578 × 10-3 kg / mol
Özgül elektron şarjı -e / me -1,758819 × 1011 C / kg
Proton-elektron kütle oranı mp / me 1836,15267247
Proton-müon kütle oranı mp / mµ 8,88024408
Proton-nötron kütle oranı mp / mn 0,99862347855
Proton-nötron  manyetik moment oranı µp / µn -1.45989805
Proton-tau kütle oranı mp / m? 0,527994
Protonun Compton dalga boyu (h / mpc) ?C,p 1,321409847 × 10-15 m
Protonun g-faktörü (2µp / µN) gp 5,585694675
Protonun jiromanyetik (manyetojirik) oranı (2µp / ?) ?p ,  ?p / 2? 2,67522212 × 108 / s T

42,5774825 MHz / T

Protonun (kalkanlı) jiromanyetik (manyetojirik) oranı {2µp / ? (H2O, küre, 25 °C)} ?',  ?'p / 2? 2,67515341 × 108 / s T

42,5763888 MHz / T

Protonun kütlesi mp 1,672621637 × 10-27 kg

1,00727646688 u

1,50327731 × 10-10 J

Protonun manyetik momenti µp ,  µp / µB  ,  µp / µN 1,410606633 × 10-26 J / T

1,521032203 × 10-3

2,792847337

Protonun molar kütlesi (NAmp) M(p) ,  Mp 1,00727646688 × 10-3 kg / mol
Protonun (kalkanlı) manyetik momenti (H2O, küre, 25 °C) µ',  µ'p / µB ,  µ'p / µN 1,410570399 × 10-26 J / T

1,520993132 × 10-3

2,792775597

Proton'un manyetik momenti (H2O, küre, 25°C) µ'p µ'p / µB  ,  µ'p / µN 1,410570399 × 10-26 J / T

1,520993132 × 10-3

2,792775597

Protonun manyetik kalkanlanma düzeltme değeri {1- µ'p / µp (H2O, küre, 25 °C)} ?'p 25,687(15) × 10-6
Protonun şarj-kütle bölümü e/mp 9,57883408 × 107 C / kg
Rydberg sabiti (?2mec / 2h) R, Rhc 1,0973731568525 x 10-7 / m

2,17987190 × 10-18 J

13,6056923 eV

Rydberg sabiti Rc

3,289841960361 × 1015 Hz

Sirkülasyonun kuantumu h / 2me  ,  h / me 3,636947516 × 10-4 m2 / s

7,273895032 × 10-4 m2 / s

Tau-elektron kütle oranı m? / me 3,47760
Tau-müon kütle oranı m? / mµ 16,8188
Tau-nötron kütle oranı m? / mn 1,89135
Tau-proton kütle oranı m? / mp 1,89396
Taunun Compton dalga boyu ?C,? 0,69770 × 10-15 m
Taunun kütlesi m? 3,16788 × 10-27 kg

1,90774 u

Taunun molar kütlesi (NAm?) M(?) ,  M? 1,90774 × 10-3 kg / mol
Ters hassas yapı sabiti 1 / ? 137,035999679
Thomson karşıt parçası ?e 0.665245854 × 10-28 m2

Salı, 17 Ağustos 2010 01:48
   

Fiziksel-Kimyasal sabitler

PDFYazdıre-Posta

İSİM SİMGE DEĞER
Atomik kütle birimi (Dalton) amu ,  m,  u 1,660538782 × 10-27 kg

9,31494028 x 102 MeV

1,49241783 × 10-10 J

2,2523427369 x 1023 Hz

7,513006671 x 1014 / m

3,4231777149 x 107 Hartree

1,0809527 x 1013 K

Avogadro sayısı L , NA 6,02214179 × 1023 / mol
Birincil ışıma sabiti (2?hc2) c1 3,74177107 × 10-16 W m2
Birincil ışıma sabiti (spektral radyans için) (2hc2) c1L 1,191042722 × 10-16 W m2 / sr
Boltzmann sabiti k , kB 1,3806504 × 10-23 J / K

8,617343 × 10-5 eV / K

2,0836644 × 1010 Hz / K

69,50356 / m k

Faraday sabiti F 96485,3399 C / mol
Hawking sabiti k 1041 C / T cm2
İdeal gazın molar hacmi (T=273,15 ºK, p=101,325 kPa) Vm 22,413996 × 10-3 m3 / mol
İkincil ışıma sabiti (hc / k) c2 1,4387752 × 10-2 m K
Loschmidt sabiti no 2,6867775 × 1025 / m3
Loschmidt sabiti (T=273,15 K, p=100 kPa) Vm 22,710981 × 10-3 m3 / mol
Molar gaz sabiti R 8,314472 J / mol K
Molar Planck sabiti NAh 3,990312689 × 10-10 J s / mol
Molar Planck sabiti NAhc

0,11962656472 J m / mol

Mutlak entropi sabiti So / R -1,1517048

-1,1648678

Sackur-Tetrod sabiti S0 / R -1,1517048

-1,1648678

Stefan-Boltzmann sabiti {(?2 / 60) k4 / ?3c2} ? 5,670400 × 10-8 W / m2 K4
Wien'in yer değiştirme yasası sabiti b 2,8977686 × 10-3 m K

Etiketler:
Salı, 17 Ağustos 2010 01:47
   

Sayfa 1 / 4

<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 Sonraki > Son >>

               İnteraktif periyodik tablo         Giveaway of the Day          Doğa için çal!

 

 

Online birim çevirme - Bizim essiz birim çevirme aracimizi ücretsiz kullanin

 

Usta Bilgisayar&Elektronik                     Satirize and criticize politics/actual happenings!..

© 2022 - MeteFizik
   
| Pazar, 26. Haziran 2022 || Designed by: LernVid.com |